LAPORAN PROGRAM TERDAHULU 

PROGRAM DALAM NEGARA

 

SUMBANGAN AIDILFITRI 2021

BANTUAN AGIHAN RAMADHAN 2021

HIKING AMAL APRIL 2021

BANTUAN BANJIR 2021

BANTUAN PERSEKOLAHAN 2021

WAKAF-15 / PROJEK BPS 2020

WAKAF-12 / PROJEK BPS 2020

KERRAS @ PERAK JAN 2021

WAKAF-10 / PROJEK BPS 2020

WAKAF-11 / PROJEK BPS 2020

#MISI7INTERENGGANU2020

PENAJAAN PELAJAR ASNAF

DI SABAH.

AGIHAN BANTUAN KEMANUSIAAN

COVID-19

#MISI7INSARAWAK2020 - FEB

BACK TO SCHOOL 2020

#MISI7INSABAH2020

 

SUMBANGAN DAN AKTIVITI

BERSAMA KANAK-KANAK PELARIAN ROHINGYA

#MISI7INSARAWAK2019

LAWATAN & SUMBANGAN 2019:

PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK SINDROM DOWN

#MISI7INKELANTAN2019

POTLUCK RAYA AIDILFITRI 2019

BANTUAN RAMADHAN 2019

(SELANGOR & SABAH)

#MISI7INPERAK2019

#MISI7INTERENGGANU2019

MISI BACK TO SCHOOL 2019

(SELANGOR & SABAH)

LAWATAN & SUMBANGAN 2018:

PONDOK AL-FATEH.

LAWATAN & SUMBANGAN 2018:

PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK SINDROM DOWN II

POTLUCK RAYA 2018;

BERSAMA KANAK-KANAK PELARIAN ROHINGYA

LAWATAN & SUMBANGAN 2018:

MADRASAH DARUL TAHFIZ SRI AL-AIN

LAWATAN & SUMBANGAN 2018:

PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK SINFROM DOWN I

FUTSAL AMAL2018: 

EPL FUTSAL TOURNAMENT

BACK TO SCHOOL 2017:

KOMUNITI ROHINGYA SRI SERDANG.

QURBAN 2017:

MADRASAH DARUL TAHFIZ SRI AL-AIN

FUTSAL AMAL 2017:

EUROPEAN FOOTBALL SUPPORTERS CLUB

LAWATAN & SUMBANGAN 2017:

MADRASAH DARUL TAHFIZ SRI AL-AIN

LAWATAN & SUMBANGAN 2017:

KOMUNITI ROHINGYA SRI SERDANG.

FUTSAL AMAL2017: 

EPL FUTSAL TOURNAMENT

LAWATAN & SUMBANGAN 2016:

KOMUNITI ROHINGYA SRI SERDANG.

LAWATAN & SUMBANGAN 2016:

KELUARGA ASNAF

QURBAN 2016:

MADRASAH DARUL TAHFIZ SRI AL-AIN

LAWATAN & SUMBANGAN 2016:

MADRASAH DARUL TAHFIZ SRI AL-AIN

FUTSAL AMAL 2016:

EUROPEAN FOOTBALL SUPPORTERS CLUB

BANTUAN RAMADHAN 2015:

KELUARGA ASNAF

LAWATAN & SUMBANGAN 2015:

KOMUNITI ROHINGYA SRI SERDANG.

PEMULIHAN BANJIR KELANTAN 2015 III

PEMULIHAN BANJIR KELANTAN 2015 II

PEMULIHAN BANJIR KELANTAN 2015 I